środa, 1 sierpnia 2012

Zaproszenie na Dni Polskie w Suczawie

Związek Polaków w Rumunii po raz 14. organizuje w Suczawie Dni Polskie pod hasłem „Bliżej siebie”, w ramach których odbędzie się międzynarodowe sympozjum poświęcone dziejom związków historycznych i kulturowych polsko-rumuńskich oraz współczesnemu obliczu tych relacji.

Tegoroczne sympozjum pod tytułem „Polsko-rumuńskie związki historyczne i kulturowe” odbędzie się w dniach 6-7 września 2012 roku w trzech panelach: W kręgu historii, W kręgu kultury oraz W kręgu problematyki mniejszości narodowych. W ramach Dni Polskich, oprócz sympozjum, organizatorzy przygotowali także imprezy towarzyszące, między innymi spotkanie promujące najnowsze wydawnictwa, poświęcone relacjom polsko-rumuńskim oraz dzień 8 września, spędzony z rumuńską Polonią w Nowym Sołońcu podczas dorocznych polonijnych Dożynek.

Kierujemy niniejszym zaproszenie do udziału w Dniach Polskich i w Dożynkach. Prosimy o potwierdzenie woli uczestnictwa na adres Domu Polskiego w Suczawie, str. Ion Voda Viteazul nr 5, tel. 0040735884818, tel./fax 0040 230 520355 lub adres mailowy: dompolski.ro@gmail.com. do dnia 10 sierpnia 2012 roku. Ponizej przedstawiamy ramowy program Dni Polskich. Serdecznie zapraszamy na Bukowinę!
Z wyrazami szacunku,

Prezes Związku Polaków w Rumunii
Poseł Gerwazy Longher
__________________________________________________
RAMOWY PROGRAM

6 IX-  czwartek

09.30-11.00 Otwarcie Dni Polskich i Sympozjum ,,Polsko-rumunskie zwiazki historyczne i kulturowe", podpisanie porozumienia o wspolpracy pomiedzy Urzedem Wojewodzkim Suczawa a Wojewodztwem Podkarpacia
11.15-19.00 Obrady w sekcjach
20.00 Uroczysta kolacja

7 IX - piatek

9.00-15.00 Zwiedzanie Bukowiny
17.00- 17.00 Podsumowanie sympozjum
17.30-19.00 Promocja wydawnictw poswieconych polsko-rumunskiej problematyce
20.30  Koncert zespolu ,,Pieczarki" - sala widowiskowa Domu Polskiego w Suczawie

8 IX - sobota, Polonijne Dozynki w Nowym Soloncu

11.00 Uroczysta msza
12.30 Prezentacja plonow i wyrobow regionalnych, koncert zespolu ,,Pieczarki", koncert zespolow folklorystycznych:,,Solonczanka" z Nowego Solonca i,,Mala Pojana" z Pojany Mikuli, piknik

Otwarcie sympozjum odbedzie sie w sali im. ,,Stefana Wielkiego" Urzedu Marszalkowskiego.
Obrady, podsumowanie i promocja wydawnictw odbedzie sie w sali konferencyjnej Muzeum Przyrodniczego w Suczawie.

Brak komentarzy: