czwartek, 28 lutego 2013

Stypendia Studium Europy Wschodniej UW

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego realizuje programy stypendialne, adresowane do studentw i młodych naukowców m. in. z krajów Pertnerstwa Wschodniego oraz Bałkanów. Termin zgłoszeń dla stypendiów studenckich upływa 15 marca, zaś dla stypendium dla naukowców - 15 kwietnia.

Celem Stypendium i Dotacji im Krzysztofa Skubiszewskiego jest promowanie demokracji, poszanowania praw człowieka, państwa prawa i zasad prawa w stosunkach międzynarodowych. Temat stażu naukowego (w ramach Stypendium) i pobytu naukowego (w ramach Dotacji) będzie związany z powyższym celem i będzie należeć do jednej z następujących dyscyplin: prawo (w szczególności prawa człowieka, prawo konstytucyjne, prawo międzynarodowe), nauki polityczne, historia najnowsza. Mogą sie o nie ubiegać młodzi naukowcy, posiadający doktorat lub udokumentowany, znaczący dorobek naukowy.

Absolwenci liceów oraz studiów pierwszego stopnia mogą się ubiegać o stypendia studiów licencjackich oraz magisterskich na Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2013-2015.
Wiecej informacji znajduje sie na http://www.skubi.net/stypendium2012.html

Brak komentarzy: