czwartek, 27 sierpnia 2015

Historia Polski na Multimedialnej Platformie Edukacyjnej - projekt adresowany do dzieci i nauczycieli polonijnych

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, iż Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii otrzymała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą 2015" na zrealizowanie projektu pod nazwą Historia Polski na Multimedialnej Platformie Edukacyjnej dla polskich dzieci i młodzieży zamieszkałych za granicą.

Podpisaliśmy już umowę z MSZ i przystępujemy do działania. Historia Polski na Multimedialnej Platformie Edukacyjnej to projekt, który kierowany jest do nauczycieli polonijnych i jednocześnie do uczniów, którzy to będą mogli korzystać z zawartości platformy również indywidualnie, bez pośrednictwa nauczyciela. Dokładny opis idei projektu zawiera dołączony do tej wiadomości załącznik.

Bardzo zależy nam, by Państwa placówka pośredniczyła w przesyłaniu informacji o projekcie, do miejscowych szkół polskich i ośrodków polonijnych. Prosimy zatem o przekierowanie tam niniejszej wiadomości. Bardzo dziękujemy za pomoc.

O postępach w realizacji projektu będziemy Państwa systematycznie informować.

Jesteśmy do dyspozycji w sprawie wszelkich pytań.

Agnieszka Kaczmarczyk – koordynator projektu

Multimedialna Platforma Edukacyjna Historia Dla Polonii
www.HistoriaDlaPolonii.pl

www.facebook.com/HistoriaDlaPolonii

Brak komentarzy: